Prohlášení Země Živitelka

Veřejný příslib společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o.

doplnění Organizačních pokynů a platebních podmínek EXPOSALE-CZ s.r.o.(OP) pro účast na 47. ročníku výstavy Země živitelka konaném ve dnech 27. 8. – 1. 9. 202

Z důvodu zajištění právní jistoty Vystavovatelů pro účast na 47. ročníku výstavy Země živitelka konaném ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020 vydává smluvní partner pořadatele a organizátora výstavy zajišťující technickou produkci a realizaci, společnost EXPOSALE-CZ s.r.o., nad rámec platných OP následující veřejný příslib:

Nebudou účtovány příplatky za pozdní objednávky objednané do začátku vlastní realizace výstavních expozic a technických přívodů.

V případě pokračujícího nouzového stavu a vydaných omezení vyhlášených vládou ČR v souvislosti se nákazovou situací „COVID-19“, které povedou k zákazu nebo zrušení, popř. přeložení konání výstavy Země živitelka 2020 v plánovaném termínu 27. 8. – 1. 9. 2020, popřípadě ke zrušení nebo přeložení konání výstavy Země živitelka 2020 z rozhodnutí pořadatele a organizátora výstavy, budou veškeré poplatky a zálohy na objednané služby vyúčtované a zaplacené Vystavovateli v souladu s OP Vystavovatelům na jejich žádost vráceny v co možná nejkratší lhůtě nebo po vzájemné dohodě převedeny jako poplatky a uhrazené zálohy na náhradní termín konání akce.

Výše uvedený příslib vrácení veškerých záloh a poplatků Vystavovatelů se vztahuje i na spoluvystavovatele a je platný s okamžitou platností od zveřejnění.

Ing. Petr Škarka – jednatel společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o.


Nezávazná konzultace, dotazy

V případě dotazů nebo zájmu o nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat na telefonním
čísle: +420 777 55 99 33 nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Security code
 

Jak na
veletrh

 

Fotogalerie
realizací

 

Záruka
kvality

 

Vyjádření
klientů

 

Nezávazná
konzultace

/* Leady */